Největší výzkum vlivu

COVID19

na eCommerce v ČR

Věříme, že tato studie pomůže všem subjektům v eCommerce se v tomto období lépe rozhodovat.

#DataPomáhají
#ecomcovid19
Jan Laštůvka - Zakladatel MonkeyData, Autor výzkumu

Zapojených e-shopů

1 231

+14 e-shopů (oproti minulému týdnu)

Největší nárůst tržeb dle odvětví

Zdraví

+203,56 % (meziroční srovnání Q1 2020 vs Q1 2019)

Největší propad tržeb dle odvětví

Kancelář, dílna, sklad

-38,85 % (meziroční srovnání Q1 2020 vs Q1 2019)

První vlna Covid-19 a stav eCommerce v ČR

Zobrazit
Skrýt

E-commerce je stabilní odvětví a dlouhodobě vykazuje nárůst tržeb, který je nyní navíc značně akcelerován událostmi ohledně Covid-19. V Q1 2020 pozorujeme výrazné přesuny nákupů mezi jednotlivými odvětvími.

Meziroční srovnání obratu vykazuje za poslední roky stejný trend, pouze v březnu 2020 můžeme pozorovat skokové nárůsty, které přímo korelují s vydanými vládními opatřeními.

Největší nárůst tržeb dle odvětví v Q1 2020 vs Q1 2019 zaznamenal segment Zdraví (+203,56 %), Stavebniny (+109,47 %), Dětské zboží (+97,71 %) a Drogerie (+124,19 %).

Výrazný meziroční pokles růstu tržeb dle odvětví v období Q1 2020 vs Q1 2019 v porovnání s Q1 2019 vs Q1 2018 zaznamenal segment ZahradaOblečení a móda a Kancelář, dílna, sklad. U posledně jmenovaného segmentu (Kancelář, dílna, sklad) hovoříme dokonce o propadu tržeb v období Q1 2020 vs Q1 2019.

Aktuálně

Meziroční srovnání obratu po dnech

Česká republika
Obrat
Studie

V grafu můžete sledovat srovnání meziročních obratů v letech 2018, 2019 a ovlivnění růstové křivky situací Covid-19 v roce 2020. 

Graf je aktualizován po dnech. Vývoj tržeb v r. 2020 mnohdy koreluje s aktuálním epidemiologickým stavem a vyhlášením vládních opatření (v práve listě), která aktualizujeme denně.

Pro snadnější pochopení situace, tak můžete v liště Významné události snadno porovnat denně aktualizovaná data s významnými událostmi a vládními nařízeními.

Poznámka:
Aktualizováno denně!

Meziroční srovnání obratu po týdnech

Česká republika
Obrat
Studie

V grafu vidíme meziroční srovnání vývoje obratu v jednotlivých letech po týdnech. 

Vývoj tržeb v r. 2020 ovliněný Covid-19 mnohdy koreluje s aktuálním epidemiologickým stavem a vyhlášením vládních opatření v ČR (v práve listě), která aktualizujeme denně.

Pro snadnější pochopení situace, tak můžete v liště Významné události snadnoporovnat denně aktualizovaná data s významnými událostmi a vládními nařízeními.

Poznámka:
Aktualizováno denně!

Podíl zrušených objednávek 2020 vs 2019 vs 2018

Česká republika
Objednávky
Studie

Graf znázorňuje podíl zrušených objedávek v jednotlivých letech. Podíl zrušených objednávek se v roce 2018 a 2019 pohybuje v rozmezí 7-13 % (v průměru kolem 10 %). Totéž platí, až na několik vyjímek, i pro rok 2020.

V letošním roce překročil podíl zrušených objednávek neuvěřitelných 30 % a to v souvislosti s aktuálním vývojem situace Covid-19 a stím spojeným vládními a epidemiologickými opatřemi.

Situaci vývoje pandemie Covid-19 a aktuálně platná vládní opatření sledujte v liště vpravo. Pro snadnější pochopení situace, tak můžete snadno porovnat denně aktualizovaná data s významnými událostmi a vládními nařízeními.

Poznámka:
Aktualizováno denně!

Vyřízené vs zrušené objednávky 2020 – po dnech

Česká republika
Objednávky
Studie

V následujícím grafu je znázorněn počet vyřízených vs zrušených objednávek v tomto roce. I zde lze pozorovat ovlivnění růstu situací spojenou s Covid-19. Zatím nejzásadnější období kolem 16. 3., kdy extrémně narostl počet vyřízených objednávek a stejně tak i počet zrušených objednávek, který prakticky tento nárůst vynuloval.

Situaci vývoje pandemie Covid-19 a aktuálně platná vládní opatření sledujte v liště vpravo. Pro snadnější pochopení situace, tak můžete snadno porovnat denně aktualizovaná data s významnými událostmi a vládními nařízeními.

Poznámka:
Aktualizováno denně!

Máte tipy na zlepšení?

Zásady ochrany osobních údajůCookies